Vienoti Arī priekos

1989. gada 23. augustā 2 miljoni latviešu, lietuviešu un igauņu nostājās Baltijas ceļā, lai plecu pie pleca 600 km garumā stalti un nesalaužami stāvētu par Baltijas neatkarību. Pateicoties mūsu apbrīnojamajai vienotībai, šogad varam svinēt visu trīs valstu simtgades. Par godu tām mēs gribam apsveikt Igauniju, Lietuvu un arī kaimiņzemi Somiju dzimšanas dienā mums raksturīgā veidā, un parādīt, ka esam tikpat vienoti ne tikai grūtos, bet arī priecīgos brīžos.

Tāpēc 2017. gada 23. augustā apvienosimies atkal, lai sagādātu pārsteigumu kaimiņiem simtgadēs – nogādāsim viņiem dzimšanas dienas kūku svinīgā un priecīgā Baltijas ceļā.

Radīsim prieku kaimiņiem un sev pašiem, apliecinot, ka kopā mēs varam visu!

Foto: Aivars Liepiņš

Labs darbs,
kas padarīts!
Paldies katram, kurš pielika roku, lai kopā mēs radītu unikālu apsveikumu kaimiņzemēm Igaunijai, Lietuvai un Somijai simtgadē. Filmēšana ir noslēgusies un šobrīd strādājam pie apsveikuma video montāžas.
Seko mums sociālajos tīklos, kur publicēsim apsveikuma video.